VýprodejNejnižší cena v roce

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů
 

1. Identifikační údaje provozovatele

Provozovatelem osobních údajů je společnost Beneo, s.r.o. se sídlem, Hlavní 292, 925 92 Topoľnica, Slovenská republika, IČO: 45 414 742, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl SRO, Vložka číslo 25111 / T (dále jen "společnost BENEO"), která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže.

2. Zpracování osobních údajů na jednotlivé účely

a.    Nákup zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží, vyřizování reklamací a řešení pojistných událostí

Společnost BENEO zpracovává (i) za účelem nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (číslo účtu , uhrazena částka, datum připsání úhrady na účet společnosti BENEO), (ii) pro účely vyřizování reklamací kromě údajů uvedených v bodě (i) i údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamaci, (iii) pro účely řešení pojistných událostí kromě údajů uvedených v bodě (i) i údaje o pojištěném zboží a údaje uvedené zákazníkem při oznámení pojistné události.

Právním základem zpracování osobních údajů je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí 6 odst. 1 písm. b) nařízení o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "Nařízení GDPR") a (ii) v případě vyřizování reklamací článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR.

Zpracování osobních údajů společností BENEO je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží, resp. dohody o zabezpečení pojištění a (ii) v případě vyřizování reklamací pro účely plnění zákonné povinnosti společnosti BENEO.

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:

 • společnost Interxion Deutschland GmbH, se sídlem Hanauer Landstraße 298, 60314 Frankfurt am Main, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku soudu ve Frankfurte nad Mohanem Vložka č. HRB 47103 jako zprostředkovatel,
 • společnost Contabo GmbH, se sídlem Aschauer Strasse 32a, 81549 Mnichov, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku soudu v Mnichově Vložka č. HRB 180722 jako zprostředkovatel,
 • kurýrní nebo přepravní společnost, která zajišťuje dodávku zboží zákazníkovi, jako další správce nebo zpracovatel:
  • Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Technická 7

821 04 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 35834498

zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl SRO, Vložka č. 26367 / B

  • Slovak Parcel Service s.r.o.

Senecká cesta 1

900 28 Ivanka pri Dunaji

Slovenská republika

IČO: 31329217

zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl SRO, Vložka č. 3215 / B

  • 123Kurier, s. r. o.

Vojtaššákova 616

027 44 Tvrdošín

IČO: 46598863

zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl SRO, Vložka č. 57023/L

  • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

1039 Budča 962 33

IČO: 36 624 942

zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl SRO, vložka č. 9084/S

 • společnost Quality Unit, s. r. o., se sídlem Vajnorská 100 / A, 831 04 Bratislava - městská část Nové Město, Slovenská republika, IČO: 35 908 301, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, Vložka číslo 33895 / B v případě e-mailové podpory a komunikace
 • pojišťovny, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a pojistných událostí jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé
 • orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti společnosti Beneo.

Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smlouvy o koupi zboží a během běhu záruční lhůty na dodané zboží.

b.    Prodej zboží mimo nabídky e-shopu

Společnost Beneo zpracovává pro účely prodeje zboží mimo nabídky e-shopu následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení a detail objednávky.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Beneo je nezbytné na základě žádosti zákazníka o koupi zboží, které není v nabídce e-shopu. Osobní údaje jsou zpracovávány během plnění smlouvy o koupi zboží a běhu záruční lhůty na dodané zboží.

c.    Objednávka zboží jménem zákazníka přes e-shop na prodejně

Společnost Beneo zpracovává pro účely objednávky zboží jménem zákazníka přes e-shop na prodejně jeho následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová, adresa a údaje o objednaném zboží.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Beneo je nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží.

Příjemci osobních údajů jsou tito zprostředkovatelé:

 • společnost Interxion Deutschland GmbH, se sídlem Hanauer Landstraße 298, 60314 Frankfurt am Main, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku soudu ve Frankfurte nad Mohanem Vložka č. HRB 47103 jako zprostředkovatel,
 • společnost Contabo GmbH, se sídlem Aschauer Strasse 32a, 81549 Mnichov, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku soudu v Mnichově Vložka č. HRB 180722 jako zprostředkovatel
 •  kurýrní nebo přepravní společnost, která zajišťuje dodávku zboží zákazníkovi, jako další správce nebo zpracovatel:
  • Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Technická 7

821 04 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 35834498

zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl SRO, Vložka č. 26367 / B

  • Slovak Parcel Service s.r.o.

Senecká cesta 1

900 28 Ivanka pri Dunaji

Slovenská republika

IČO: 31329217

zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl SRO, Vložka č. 3215 / B

  • 123Kurier, s. r. o.

Vojtaššákova 616

027 44 Tvrdošín

IČO: 46598863

zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl SRO, Vložka č. 57023/L

  • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

1039 Budča 962 33

IČO: 36 624 942

zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl SRO, vložka č. 9084/S

 • společnost Quality Unit, s. r. o., se sídlem Vajnorská 100 / A, 831 04 Bratislava - městská část Nové Město, IČ: 35 908 301, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, Vložka číslo 33895 / B v případě e-mailové podpory a komunikace

Osobní údaje jsou zpracovávány během období než dojde k převzetí zboží ze strany zákazníka nebo předčasnému ukončení smlouvy o koupi zboží.

d.    Registrace a provoz e-shopu

Společnost Beneo zpracovává pro účely registrace a provozu e-shopu následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa a historie objednávek.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Beneo je nezbytné pro zajištění registrace v e-shopu a provozu e-shopu.

Příjemci osobních údajů jsou tito zprostředkovatelé:

• společnost Interxion Deutschland GmbH, se sídlem Hanauer Landstraße 298, 60314 Frankfurt am Main, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku soudu ve Frankfurte nad Mohanem Vložka č. HRB 47103 jako zprostředkovatel.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace v e-shopu.

d.1. Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace a používání služby Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Na internetové stránce společnosti Beneo společnost Beneo integrovala komponenta Google Analytics (s funkcí anonymizace). Služba Google Analytics je webová analytická služba. Webová analýza je shromažďování, shromažďování a analýza údajů o chování návštěvníků webových stránek. Služba webové analýzy shromažďuje mj údaje o webových stránkách, z nichž osoba přišla (takzvaný zprostředkovatel), které podstránky byly navštěvované, o tom, jak často a za jakou dobu byla zobrazena podstránka. Webová analýza se používá především k optimalizaci webové stránky a na provedení analýzy nákladů a přínosů internetové reklamy.

Operátorem komponentu Google Analytics je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy americké.

Pro webovou analýzu prostřednictvím služby Google Analytics používá společnost Beneo aplikaci "_gat._anonymizeIp". Prostřednictvím této žádosti společnost Google zkrátí IP adresu internetového připojení dotčených osob a anonymizovány při přístupu na webové stránky společnosti Beneo z členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponentu Google Analytics je analýza návštěvnosti webových stránek společnosti Bene. Společnost Google využívá shromážděné údaje a informace mimo jiné k vyhodnocení používání webových stránek společnosti BENEO a na zobrazování přehledů online, které zobrazují aktivity na webových stránkách společnosti Bene, a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním naší internetové stránky.

Služba Google Analytics umisťuje soubor cookie do systému informačních technologií dotčené osoby. Definice cookies je vysvětlena v sekci o cookies na webové stránce společnosti BENEO. S nastavením souboru cookie je Google oprávněn analyzovat používání webových stránek společnosti BENEO. Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou provozuje společnost BENEO a do kterého byla integrovaná součást služby Google Analytics, internetový prohlížeč systému informační technologie dotčené osoby automaticky předloží údaje prostřednictvím Komponentu Google Analytics pro účely online inzerce a zúčtování provizí společnosti Google. V průběhu tohoto technického postupu společnost Google získala znalosti o osobních údajích, jako je IP adresa subjektu údajů, která slouží společnosti Google mimo jiné k pochopení původu návštěvníků a kliknutí a následně k vytvoření provizí vůči společnosti BENEO.

Soubor cookie se používá k ukládání osobních údajů, jako například čas přístupu, místo, ze kterého byl přístup proveden, a frekvenci návštěv na našich webových stránkách dotčenou osobu. Při každé návštěvě internetové stránky společnosti BENEO se osobní údaje včetně IP adresy přístupu na internet, které používá dotyčná osoba, odešlou do společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné technickým postupem předat třetím stranám.

Dotyčná osoba může zabránit nastavení souborů cookie prostřednictvím webových stránek společnosti Beneo kdykoliv pomocí odpovídající úpravy používaného webového prohlížeče, a tím trvale odmítnout nastavení cookies. Taková úprava použitého internetového prohlížeče by také zabránila tomu, aby služba Google Analytics nastavila soubor cookie v systému informační technologie dotčené osoby. Kromě toho, soubory cookie, které již používá služba Google Analytics, mohou být kdykoli odstraněny prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiných softwarů.

Dotyčná osoba má kromě toho možnost vznést námitky proti sbírání údajů, které generuje služba Google Analytics, které souvisejí s používáním webu společnosti BENEO, jakož i se zpracováním těchto údajů společností Google a možností vyloučit jakékoliv takové zpracování. Z tohoto důvodu musí dotčená osoba stáhnout na odkazu:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

doplněk prohlížeče a nainstalovat ho. Tento doplněk prohlížeče informuje službu Google Analytics prostřednictvím jazyka JavaScript, že veškeré údaje a informace o návštěvách internetových stránek nemusí přenést do služby Google Analytics. Instalace doplňků prohlížeče se považuje za námitku společnosti Google. Pokud je informační systém dotčené osoby později vymazán, naformátovaný nebo nově instalován, subjekt údajů musí opětovně zastavit doplňky prohlížeče, aby zakázal službu Google Analytics. Pokud byl doplněk prohlížeče odinstalován dotyčnou osobou nebo jakoukoli jinou osobou nebo je vypnutá, je možné provést opětovnou instalaci nebo opětovnou aktivaci doplňků prohlížeče.

Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google se mohou získat:

Služba Google Analytics je dále vysvětlena na následující adrese https://www.google.com/analytics/. 

d.2. Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace a používání služby Google Remarketing

Na této webové stránce má společnost Beneo integrované služby Google Remarketing. Google Remarketing je funkce služby Google AdWords, která umožňuje zobrazovat reklamu uživatelům internetu, kteří se předtím zdržovali na internetových stránkách společnosti Bene. Integrace služby Google Remarketing proto umožňuje společnosti Beneo vytvořit reklamu založenou na uživatelích, a proto zobrazuje relevantní reklamy zainteresovaným uživatelům internetu.

Provozovatelem služeb Google Remarketing je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy americké.

Účelem Google Remarketing je vložení relevantní reklamy podle zájmu. Služba Google Remarketing společnosti Beneo umožňuje zobrazovat reklamy v síti Google nebo na jiných webových stránkách, které jsou založeny na individuálních potřebách a odpovídají zájmům uživatelů internetu.

 Google Remarketing nastavuje soubor cookie v systému informační technologie dotčené osoby. Definice cookies je vysvětlena v sekci o cookies na webové stránce společnosti Beneo. S nastavením souboru cookie Google povolí identifikaci návštěvníka webu, pokud navštíví po sobě jdoucí webové stránky, které jsou také členy reklamní sítě Google. Při každém vyvolání na internetové stránce, na níž byla služba integrovaná prostřednictvím Google Remarketing, se webový prohlížeč dotyčné osoby automaticky identifikuje se společností Google. V průběhu tohoto technického postupu společnost Google získá osobní informace, jako například adresu IP nebo chování uživatele v oblasti surfování, které společnost Google mimo jiné používá k vložení reklamy relevantní pro zájmy.

 Soubor cookie se používá k ukládání osobních informací, např. internetové stránky, které navštívil datový subjekt. Pokaždé, když dotyčná osoba navštíví webové stránky společnosti Beneo, osobní údaje včetně IP adresy přístupu na internet, které používá dotyčná osoba, budou odeslány společnosti Google do Spojených států amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné technickým postupem předat třetím stranám.

Dotyčná osoba může zabránit nastavení souborů cookie prostřednictvím webových stránek společnosti Beneo kdykoliv pomocí odpovídající úpravy používaného webového prohlížeče, a tím trvale odmítnout nastavení cookies. Takové přizpůsobení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo Googlu nastavit soubor cookie v systému informační technologie dotčené osoby. Kromě toho soubory cookie, které již společnost Google používá, mohou být kdykoli odstraněny prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.Dotknutá osoba má okrem toho možnosť vzniesť námietky voči reklame založenej na záujmoch zo strany spoločnosti Google. Z tohto dôvodu musí subjekt údajov vyvolať odkaz na stránku www.google.sk/settings/ads a vykonať požadované nastavenia v každom internetovom prehliadači používanom dotknutou osobou.

Další informace a skutečné ustanovení o ochraně údajů společnosti Google se mohou získat na stránce: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

 d.3. Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace a používání služby Google+

Na této webové stránce společnost Beneo integrovala tlačítko Google+ jako komponenta od spoločnoti Google Inc .. Google+ je takzvaná sociální síť. Sociální síť je sociálním místem setkávání se na internetu, což je on-line společenství, které obyčejně umožňuje uživatelům komunikovat a interagovat ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo obchodní informace. Služba Google+ umožňuje uživatelům sociální sítě zahrnout vytvoření soukromých profilů, předávat fotografie a komunikovat prostřednictvím žádostí o přátelství.

Provozovatelem služby Google+ je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy americké.

Při každém vyvolání jedné ze stránek této webové stránky, kterou provozuje společnost Beneo a na kterém je integrované tlačítko Google+, internetový prohlížeč v systému informační technologie dotčené osoby automaticky stáhne zobrazení odpovídajícího Google+ tlačítka Googlu prostřednictvím příslušného komponentu tlačítka Google+. V průběhu tohoto technického postupu je společnost Google informována o tom, jakou konkrétní podstránku webových stránek společnosti Beneo dotyčná osoba navštívila. Podrobnější informace o službě Google+ najdete na stránce https://developers.google.com/+/.

Pokud je dotyčná osoba přihlášena ve stejnou dobu na službu Google+, společnost Google při kaž-dům vyvolání naší webové stránky dotyčnou osobou a během celého trvání jeho pobytu na naší internetové stránce rozpozná, které konkrétní podstránky naší webové lokality navštívila dotyčná osoba. Tyto informace se shromažďují prostřednictvím tlačítka Google+ a služba Google jejich přiřazuje příslušnému uživateli (držitelem účtu) Google+ - dotyčné osobě.

Pokud dotyčná osoba klikne na tlačítko Google+ integrované na webových stránkách společnosti Beneo a poskytne doporučení Google+ 1, pak společnost Google přidělí tyto informace osobnímu uživatelskému účtu Google+ dotyčné osoby a uloží osobní údaje. Společnost Google ukládá doporučení Google+ 1 dotčené osoby a zpřístupňuje jej veřejnosti v souladu s podmínkami a podmínkami, které dotyčná osoba v této souvislosti akceptovala. Následně od-poručení Google+ 1 poskytnuty dotčenou osobou na této webové stránce spolu s jinými osob-nými údaji, jako například názvem účtu Google+ používaným dotyčnou osobou a uloženou fotografií, se ukládá a zpracovává v jiných službách Google, jako je například vyhledávač, výsledky vyhledávacího Google, účet Google dotčené osoby nebo na jiných místech, např. na internetových stránkách nebo ve vztahu k reklamám. Společnost Google je také schopna propojit návštěvu těchto webových stránek s jinými osobními údaji uloženými ve službě Google. Společnost Google dále zaznamenává tyto osobní informace s cílem zlepšit nebo optimalizovat různé služby Google.

Prostřednictvím tlačítka Google+ získává společnost Google informace o tom, že dotyčná osoba navštívila web společnosti Beneo, pokud je dotyčná osoba v době volání na naši webovou stránku přihlášena do služby Google+. K tomu dochází bez ohledu na to, zda subjekt údajů klikne nebo klepne na tlačítko Google+.

Pokud dotyčná osoba nechce odeslat osobní údaje společnosti Google, může zabránit takovému přenosu tím, že se odhlásí ze svého účtu Google+ předtím, než otevře naši webovou stránku.

Další informace a ustanovení o ochraně údajů společnosti Google je možné získat na stránce https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/. Více odkazů od společnosti Google o tlačítku Google+ 1 je možné získat na stránce https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

d.4. Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace a používání služby Google-AdWords

Společnost Bene na této webové stránce integroval službu Google AdWords. Služba Google AdWords je služba pro internetovou reklamu, která umožňuje inzerentovi umístit reklamy do výsledků vyhledávače Google a do reklamní sítě Google. Služba Google AdWords umožňuje inzerentovi předem definovat konkrétní klíčová slova, pomocí kterých se zobrazí reklama ve výsledcích vyhledávání Google pouze poté, když uživatel použije vyhledávací ná-stroj na vyhledání výsledků vyhledávání relevantních pro klíčová slova. V reklamní síti Google jsou reklamy distribuovány na relevantních webových stránkách pomocí automatického algoritmu přihlédnutím dříve definováno klíčová slova.

Provozovatelem společnosti Google AdWords je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy americké.

Účelem služby Google AdWords je propagace našich webových stránek zahrnutím relevantní reklamy na webových stránkách třetích stran a ve výsledcích vyhledávače vyhledá-vače Google a vložením reklamy třetích stran na naše webové stránky.

Jestliže se dotyčná osoba nasměruje na web společnosti Beneo prostřednictvím reklamy Google, soubor cookie na konverze se v systému informační technologie dotčené osoby regis-truje prostřednictvím společnosti Google. Definice cookies je uvedena samostatné sekci "Coo-kies". Konverzní soubor cookie pozbývá platnosti po 30 dnech a nepoužívá se k identifikaci subjek-tu údajů. Pokud soubor cookie neuplynul, konverzní cookie se používají k ověření, zda některé pod-stránky, například nákupní košík z online obchodu, byly vyvolány na naší webové stránce. Pro-střednictvím souboru cookie na konverzi dokáže společnost Google i společnost Beneo zjistit, zda dotyčná osoba, která reagovala na reklamu webu společnosti bene AdWords, generovala prodej, tj provedla nebo zrušila koupi zboží.

Údaje a informace shromážděné pomocí cookie konverze používá společnost Google k vytvoření statistiky návštěvnosti webových stránek společnosti Beneo. Tyto statistici-ky návštěv se používají k určení celkového počtu uživatelů, kteří byli zobrazováni prostřed-nictvím reklam AdWords, aby zjistili úspěšnost nebo neúspěch každé reklamy AdWords a optimalizovali reklamy AdWords v budoucnu. Ani společnost Beneo ani jiní inzerenti služby Google AdWords nedostávají od společnosti Google informace, které by mohly identifiko-vat dotčenou osobu.

Soubor cookie na konverze ukládá osobní údaje, např. internetové stránky, které navštívila dot-Knut osoba. Pokaždé, když navštěvujeme internetové stránky společnosti Beneo, osobní údaje včetně IP adresy přístupu na internet, které používá dotyčná osoba, budou odeslány společnosti Google do Spojených států amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google v Spoje-ných státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné technickým postupem předat třetím stranám.

Dotyčná osoba může kdykoli zabránit nastavení souborů cookie na našich webových stran-kách, jak je uvedeno výše, pomocí odpovídajícího nastavení použitého internetového pre-hliadača, a tak trvalo odmítnout nastavení cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by zabránilo společnosti Google, aby v systému informační technologie dotčené osoby umístila konverzní soubor cookie. Kromě toho soubor cookie nastaven službou Google AdWords může být kdykoliv vymazán prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Dotyčná osoba má možnost vznést námitky proti zájmové reklamě společnosti Google. Z toh-to důvodu musí dotyčná osoba přistupovat z každého prohlížeče pomocí odkazu www.google.sk/settings/ads a nastavit požadované nastavení.

Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google lze získat https://www.google.com/intl/cz/policies/privacy/.

d.5. Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace a používání služby YouTube

Na této webové stránce má společnost Beneo integrované komponenty služby YouTube. You-Tube je internetový videoportál, který umožňuje vydavatelům videa bezplatně nastavit videoklipy a ostatním uživatelům poskytuje jejich bezplatné prohlížení, hodnocení a komentování. Služba YouTube umožňuje publikovat všechny druhy videí, takže máte přístup k plným filmům a tele-význam přenosu, jakož i k hudebním videím a videím vytvořeným uživateli přes interneto-vý portál.

Provozovatelem služby YouTube je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Spojené státy americké. Společnost YouTube, LLC je dceřinou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy americké.

Při každém vyvolání stránek této internetové stránky, kterou provozuje společnost Beneo a na kterém byl integrovaný komponenta YouTube (video YouTube), je internetový prohlížeč systému informační technologie subjektu údajů automaticky vyzván k převzetí zobrazení příslušné složky služby YouTube. Další informace o službě YouTube najdete na stránce https://www.youtube.com/yt/about/en/. V průběhu této technické procedury YouTube a Google získali informace o tom, jakou konkrétní podstránku webové stránce společnosti Beneo dotyčná osoba navštívila.

Pokud je dotyčná osoba přihlášena YouTube, služba YouTube rozpozná při každé výzvě na podstránku obsahující video YouTube, kterou konkrétní podstránku internetové stránky společ-nosti Beneo navštívila dotyčná osoba. Tyto informace shromažďují služby YouTube a Google a přiřadí příslušnému účtu YouTube dotčené osoby.

Služba YouTube a Google obdrží informace prostřednictvím komponentu YouTube, které dotyčná osoba navštívila na našich webových stránkách, pokud se dotyčná osoba v době volání na naši webovou stránku přihlásila do služby YouTube. K tomu dochází bez ohledu na to, zda osoba klikne na video YouTube nebo ne. Pokud takový přenos těchto informací na stránky YouTube a Google není pro dotčenou osobu žádoucí, může zabránit odeslání údajů, pokud se dotyčná osoba před voláním na internetovou stránku společnosti Beneo odhlásí z vlastního účtu YouTube.

Ustanovení o ochraně údajů YouTube, které jsou k dispozici na stránce https://www.google.com/intl/cz/policies/privacy/, poskytují informace o sběru, zpracování a pou-žívání osobních údajů společností YouTube a Google.

d.6.  Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace a používání Facebooku

Na této webové stránce má společnost Beneo integrované komponenty Facebook. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je místem pro společenská setkání na internetu, online komunity, která obvykle umožňuje uživatelům komunikovat a interagovat ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě po-udělovat osobní nebo obchodní informace. Služba Facebook umožňuje uživatelům sociálních sítí vytvoření soukromých profilů, předávat fotografie a komunikovat prostřednictvím žá-dost na přátelství.

Provozovatelem služby Facebook je společnost Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy. Pokud osoba žije mimo Spojených států nebo Kanady, správcem je Face-book Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Při každém vyvolání jedné ze stránek internetové stránky společnosti Beneo, která je provozo-kovaná společností Beneo a do které byl integrován komponenta Facebook (plugin Faceboo-ku), webový prohlížeč systému informační technologie dotčené osoby automaticky zobrazí výzvu k převzetí zobrazení příslušné složky Facebook z Facebooku přes komponent Facebook. Přehled všech doplňků Facebooku je přístupný na stránce https://developers.facebook.com/docs/plugins/. V průběhu tohoto technického postupu je Face-book upozorněn na to, jakou konkrétní podstránku našich stránek navštívila dotyčná osoba.

Pokud je subjekt údajů přihlášen současně na Facebooku, Facebook zjišťuje při každém vyvolání webové stránky společnosti Beneo dotyčnou osobou - a během celého trvání jejich pobytu na naší internetové stránce - kterou konkrétní podstránku webové stránky společnosti Beneo navštívila dotyčná osoba. Tyto informace se shromažďují prostřednictvím komponentu Facebook a souvise-sia s příslušným účtem Facebooku subjektu údajů. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek Facebook integrovaných do webových stránek společnosti Beneo, např. tlačítko "Like - Líbí se mi" nebo pokud dotyčná osoba dává komentář, pak služba Facebook spáruje tyto informace s osobním účtem dotčené osoby na Facebooku a uloží osobní údaje.

Společnost Facebook dostává vždy prostřednictvím komponentu Facebook informace o návště-ve webových stránek společnosti Beneo, když je dotyčná osoba přihlášena současně na Facebook v čase volání na naši webovou stránku. K tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na komponentu Facebook nebo ne. Pokud takový přenos informací na Facebook není pro dot-orga osobu žádoucí, může tomu zabránit odhlášením se ze svého účtu na Facebooku předtím, než vyvolá webovou stránku společnosti Beneo.

Směrnice o ochraně údajů publikovaná společností Facebook, která je k dispozici na adrese https://facebook.com/about/privacy/, poskytuje informace o sběru, zpracování a používání osob-ních dat prostřednictvím Facebooku. Kromě toho vysvětluje, jaké možnosti nastavení nabí-ka společnost Facebook na ochranu soukromí subjektu údajů. Navíc jsou k dispozici různé mož-nosti konfigurace, které umožňují eliminaci přenosu dat na Facebook. Tyto aplikace mohou uživatelé použít k odstranění přenosu dat na Facebook.

d.7.  Srovnávač cen Heureka.cz - služba Ověřeno zákazníky

Na této webové stránce má společnost Beneo zapracován komponenta Heureka.cz - Ověřeno zákazníky.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš webová stránka zapojena. Ty vám zasíláme prostřednictvím Heureka.cz pokaždé, když u nás nakoupíte přes srovnávač cen Heureka.sk, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základe našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem na webu společnosti Beneo. Na zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analyz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně na její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Provozovatelem služby Heureka.cz - Ověřeno zákazníky je společnost Heuréka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká Republika, vedená u Městského soudu v Praze pod číslem: 218977.

Detailní informace o službě "Ověřeno zákazníky" naleznete na webu provozovatele Heuréka Shopping s.r.o .: http://www.overenozakazniky.cz/#pro-zakazniky

 
e.    Poskytování telefonické, e-mailové podpory zákazníkům, chat a kontaktní formulář

Společnost Beneo zpracovává pro účely poskytování telefonické, e-mailové, chatové podpory následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, historie objednávek. Pro účely kontaktního formuláře společnost Beneo zpracovává nalsedovné osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Službu LaDesk používáme jako naši podporu na help desk - chat se zákazníky. Služba LaDesk nám pomáhá vést chat s našimi zákazníky v reálném čase a poskytovat okamžitou podporu. Abychom LaDesk mohli použít, jsme začlenili skript, který nám společnost Quality Unit, s.r.o. poskytla. Skript odešle základní informace, jako je IP adresa, e-mailové a rozhovorové údaje poskytované uživatelům na jejich server. LaDesk zajišťuje správné používání uživatelských údajů a dodržování všech předpisů GDPR. Pro více informací politika ochrany osobních údajů společnosti Quality Unit, s.r.o. najdete zde: https://www.ladesk.com/gdpr

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Beneo je nezbytné pro poskytnutí podpory.

Příjemci osobních údajů jsou tito zprostředkovatelé:

 • společnost Quality Unit, s. r. o., se sídlem Vajnorská 100 / A, 831 04 Bratislava - městská část Nové Město, Slovenská republika, IČO: 35 908 301, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, Vložka číslo 33895 / B v případě e-mailové podpory,

Osobní údaje jsou zpracovávány během záruční doby zakoupeného zboží.

f.    Řešení stížností zákazníků

Společnost Beneo zpracovává pro účely řešení stížností zákazníků následující osobní údaje: jméno, příjmení, údaje uvedené ve stížnosti a v závislosti na tom jakým způsobem zákazník stížnost podal i jeho adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Beneo je nezbytné k vyřešení stížnosti zákazníka.

Příjemci osobních údajů jsou tito zprostředkovatelé:

 • společnost Quality Unit, s. r. o., se sídlem Vajnorská 100 / A, 831 04 Bratislava - městská část Nové Město, Slovenská republika, IČO: 35 908 301, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, Vložka číslo 33895 / B v případě e-mailové podpory,

Osobní údaje jsou zpracovávány během období než dojde k vyřešení stížnosti zákazníka.

g.    Poskytování podpory přes Facebook

V případě, že se dotyčná osoba rozhodne požádat o poskytnutí podpory přes Facebook, společnost Beneo bude zpracovávat osobní údaje uvedené ve facebookovém profilu dotčené osobě a údaje, které jí dotyčná osoba sama během komunikace poskytne.

Účelem zpracování těchto osobních údajů je poskytnutí podpory na žádost zákazníka a právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Poskytnutí osobních údajů a jejich zpracovávání společností Beneo je nezbytné na poskytnutí podpory na žádost zákazníka.

Příjemcem osobních údajů je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jako provozovatel, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svou Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/policy.php).

Příjemci osobních údajů jsou tito zprostředkovatelé:

 • společnost Quality Unit, s. r. o., se sídlem Vajnorská 100 / A, 831 04 Bratislava - městská část Nové Město, Slovenská republika, IČO: 35 908 301, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, Vložka číslo 33895 / B v případě e-mailové podpory

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro poskytnutí podpory požadované zákazníků.

h.    Uplatňování nároků společnosti Beneo

Společnost Beneo zpracovává pro účely nároků společnosti Beneo následující údaje: údaje uvedené v objednávkách, ve smlouvách s dodavateli, údaje uvedené v reklamacích, údaje potřebné k podání žaloby společností Beneo, údaje uvedené v žalobě proti společnosti Beneo, údaje uvedené v záznamech o krádežích, údaje vedené v účetnictví a jiné údaje potřebné v souvislosti s případným uplatňováním nároků nebo hájení zájmů společnosti Beneo.

Účelem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem provozovatele a právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Beneo je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Beneo. Oprávněným zájmem společnosti Beneo je přitom ochrana jejího majetku jakož i ochrana proti neodůvodněnému uplatňování nároků vůči společnosti Beneo.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:

 • soudy, orgány veřejné správy, právní zástupci, daňoví poradci a jiní odborní poradci jako provozovatelé.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení soudního sporu a během promlčecí lhůty během které mohou být vůči společnosti Beneo uplatňované nároky nebo během které si společnost může uplatnit své vlastní nároky.

i.    Plnění zákonných povinností společnosti Beneo

Společnost Beneo zpracovává osobní údaje uvedené v písm. a) až h) za účelem plnění zákonných povinností společnosti Beneo.

Právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivnictví a spisové). Zpracování osobních údajů společností Beneo je nezbytné k plnění zákonných povinností společností Beneo.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:

 • daňoví poradci, auditoři, soudy a orgány veřejné správy jako provozovatelé.

Osobní údaje jsou zpracovávány během doby vyžadované příslušným právním předpisem.

3.    Práva dotčené osoby

Dotyčná osoba má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR nebo příslušnými právními předpisy.

Dotyčná osoba má vůči provozovateli právo (i) požadovat přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) na vymazání osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů a ( vi) právo namítat proti zpracovávání osobních údajů. Tato práva si dotyčná osoba může uplatnit kontaktováním společnosti Beneo:

a)    písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti Beneo uvedenou v bodě 1.
b)    lektronicky zasláním e-mailu na [email protected] do předmětu napište GDPR
c)    telefonicky na čísle: 228 881 423.
d).   Příslušné právní předpisy - Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.

Tyto informace byly naposledy aktualizovány 8. února 2023

 

© 2010 – 2024 Beneo, s.r.o.