Jak vyměnit páku směru jízdy ve vašem elektrický traktor pro děti? Ukážeme vám to krok za krokem!

Druhá páka, kterou změníme, je speciální pro TRACTOR_WORKER

Krok 1: Odstraňte spodní kryt auta.

Krok 2: Vytáhněte kabel z reproduktoru.

Krok 3: Uvidíte 4 spony (dvě na každé straně) páky, musíte je zatlačit.

Krok 4: Po uvolnění všech 4 spon můžete páčku stlačit dolů.

Krok 5: Kabely jsou chráněny ochrannou páskou, uvolněte pásku.

Krok 6: Po uvolnění ochranné pásky použijte šroubovák a vytáhněte kabely.

Krok 7: Uchopte novou páku a utáhněte kabely tak, aby držely.

Krok 8: Připojte všechny kabely zpět na stejné místo, kde byly dříve na původní páce.

Krok 9: Novou páku zatlačte na původní místo mírným nakloněním páky do jedné strany.

Krok 10: Pro dokončení procesu zapojte reproduktor a nasaďte zpět spodní část krytu auta.